TEL: +86-512-36690452 Email: rosa@bakersfield.com.cn

Search

Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên công cụ BBA Bakery

Địa chỉ: Xây dựng Lvdi Avunue 9 đất 231 Kunshan Jiangsu Trung Quốc

Điện thoại:+ 86-512-36690452

Di động:+ 86-13671613646

Địa chỉ email:

Rosa@Bakersfield.com.CN

Amy@Bakersfield.com.CN

Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG CỤ BBA BAKERY

Địa chỉ: Xây dựng Lvdi Avunue 9 đất 231 Kunshan Jiangsu Trung Quốc

Điện thoại:+ 86-512-36690452

Di động:+ 86-13671613646

Địa chỉ email:

Rosa@Bakersfield.com.CN

Amy@Bakersfield.com.CN

Công ty TNHH một thành viên công cụ BBA Bakery