TEL: +86-512-36690452 Email: rosa@bakersfield.com.cn

Search
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Napoleon và Napoleon bánh cuối cùng những gì là mối quan hệ giữa

Nó không quan trọng. Napoleon bánh tên là "Mille-feuille", một thuật ngữ tiếng Pháp để "Mille-Feuille". Trung Quốc gọi nó là "bánh ngọt Napoleon" là bản dịch chữ của tiếng Anh tên "Napoleon" (Anh Quốc) và "Napoleon lát" (Canada) và trong thực tế tên tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Pháp "Napolitain", chữ sẽ ý Napoli tên "Naples" thành một tính từ có nghĩa "Naples", và nó chỉ ra các bánh, đóng băng các thực hành từ Naples.

Công ty TNHH một thành viên công cụ BBA Bakery